Πληροφορίες για χορηγούς

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων.

Οι χορηγικές δυνατότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Χορηγιών. Για την αποστολή του προγράμματος χορηγιών και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

e-mail: info@elpse2022.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 33 90 204
(εσωτ.45 ) & (εσωτ. 81)