Διοργανωτές

Πρόεδρος Συνεδρίου
Παναγιώτης Κορδούτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΠανεπιστημίουΑθηνών το 1983, Mάστερ και Διδακτορικό στην Ψυχολογία από το Department ofPsychology του University of California, Santa Barbara (UCSB), USA το 1986 και 1989αντίστοιχα, ως υπότροφος Fulbright. Από το 1991 έως το 1995 δίδαξε ΚοινωνικήΨυχολογία στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτέλειου ΠανεπιστήμιουΘεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Επισκεπτών Υγείαςτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Ε.Ι.Α.). To ίδιο διάστημα,εργάστηκε ως ερευνητής σε θέματα Κοινοτικής Ψυχολογίας στο Νοσοκομείο Παίδων«Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Από το 1995 έως το 2007 δίδαξε στο Τμήμα Ψυχολογίας τουΑ.Π.Θ., Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Από το 2007εργάζεται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και ΠολιτικώνΕπιστημών, ως Καθηγητής της Κοινωνικής Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων.Οι δημοσιεύσεις του, η ερευνητική και διδακτική του δράση και οι παρεμβάσεις τουστην κοινότητα, αφορούν την Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων, την Κοινωνικήψυχολογία της υγείας, της σεξουαλικότητας, της ερωτικής σχέσης και της ευεξίας. ΕίναιΔιευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ψυχολογία» και του ΕργαστηρίουΕφαρμοσμένης Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε Πρόεδρος (2016-2020)του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος του Δ.Σ. της ΕλληνικήςΨυχολογικής Εταιρείας, (2003-σήμερα) και του Διεπιστημονικού Οργανισμού ΑναγνώρισηςΤίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (2016-2019). Είναι μέλος της Διεθνούς ΕταιρείαςΈρευνας για τις Διαπροσωπικές Σχέσεις (International Association for Relationship Research, IARR)

Η Δρ. Αργυρώ Βατάκη είναι πειραματική ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτριαστο Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Πολιτικών και ΚοινωνικώνΕπιστημών και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας τουΛόγου, Ερευνητικά Κέντρα Αθηνά. Είναι μία από τους επικεφαλής συντάκτες τουεπιστημονικού περιοδικού Timing & Time Perception και μέλος της συντακτικήςομάδας του επιστημονικού περιοδικού της ΑPA, Psychology & Neuroscience.Είναι επίσης συνιδρυτής του Timing Research Forum (TRF), μιας ανοιχτής κοινότηταςγια την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με το χρονισμό και τηναντίληψη χρόνου. Κατέχει πτυχίο στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο CSU LongBeach, ΗΠΑ και διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιοτης Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο. Ερευνητικά ασχολείται με την πολυαισθητηριακήκαι χρονική αντίληψη καθώς επίσης και με τις δυνατότητες χρήσης των αντικειμένωνόπως αποκαλύπτονται μέσα από την γλώσσα. Έχει παρουσιάσει την δουλειά της σεπολλά διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει μια σειρά από επιστημονικά άρθρα καικεφάλαια βιβλίων. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα όπως ταChronoPilot (2021-2025 FETOPEN-01-2018-2019-2020), FocusLocus (H2020-ICT-24-2016-2018), POETICON++ (FP7-ICT 2012-2015), POETICON (FP7-ICT 2008-2010),COGMEK(THALIS-2012-2015), COGNIMUSE (ARISTEIA I-2012-2015).

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Αργυρώ Βατάκη

Η Δρ. Αργυρώ Βατάκη είναι πειραματική ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτριαστο Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Πολιτικών και ΚοινωνικώνΕπιστημών και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας τουΛόγου, Ερευνητικά Κέντρα Αθηνά. Είναι μία από τους επικεφαλής συντάκτες τουεπιστημονικού περιοδικού Timing & Time Perception και μέλος της συντακτικήςομάδας του επιστημονικού περιοδικού της ΑPA, Psychology & Neuroscience.Είναι επίσης συνιδρυτής του Timing Research Forum (TRF), μιας ανοιχτής κοινότηταςγια την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με το χρονισμό και τηναντίληψη χρόνου. Κατέχει πτυχίο στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο CSU LongBeach, ΗΠΑ και διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιοτης Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο. Ερευνητικά ασχολείται με την πολυαισθητηριακήκαι χρονική αντίληψη καθώς επίσης και με τις δυνατότητες χρήσης των αντικειμένωνόπως αποκαλύπτονται μέσα από την γλώσσα. Έχει παρουσιάσει την δουλειά της σεπολλά διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει μια σειρά από επιστημονικά άρθρα καικεφάλαια βιβλίων. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα όπως ταChronoPilot (2021-2025 FETOPEN-01-2018-2019-2020), FocusLocus (H2020-ICT-24-2016-2018), POETICON++ (FP7-ICT 2012-2015), POETICON (FP7-ICT 2008-2010),COGMEK(THALIS-2012-2015), COGNIMUSE (ARISTEIA I-2012-2015)

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Σμαράγδα Καζή

Η Σμαράγδα Καζή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στοΤμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη γνωστική ανάπτυξη και τηνανάπτυξη της προσωπικότητας, υπό την οπτική των σύγχρονων θεωριών για τη νοητικήανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλήςαπήχησης με σύστημα κριτών, καθώς και κεφάλαια βιβλίων. Ενδεικτικές δημοσιεύσειςείναι οι ακόλουθες: Kazi, S., Demetriou, A., Spanoudis, G., Zhang, X.K., & Wang, Y. (2012).Mind–culture interactions: How writing molds mental Šuidity, Intelligence, 40,622–637.Demetriou, A., Makris, N., Kazi, S., Spanoudis, G., Shayer, M., & Kazali, E. (2018). Mappingthe dimensions of general intelligence: An integrated di‹erential-developmental theory,Human Development, 61, 4-42.