Τμήμα Ψυχολογίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει μια μεγάλη ιστορία που ξεκινάει τον Μεσοπόλεμο, χάρη στο όραμα δύο φωτισμένων προσωπικοτήτων, του Γεώργιου Φραγκούδη και του Αλέξανδρου Πάντου. Παρόλο που το ίδρυμα έλαβε το όνομα του ενός, ο πραγματικός ιδρυτής της Παντείου ήταν ο Φραγκούδης (Λεμεσός 1869 – Αθήνα 1939).

Το εγχείρημα για τη δημιουργία σχολής Πολιτικών Επιστημών ξεκινά το 1924, όταν ο Φραγκούδης ιδρύει στην Αθήνα το σωματείο «Εκπαιδευτική Αναγέννηση». Το σωματείο αναλαμβάνει την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής στην Καλλιθέα το 1927. Τον Ιούνιο του 1930, όταν τα χρήματα που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ο Φραγκούδης με μεγάλη προσπάθεια -κυρίως από ομογενείς του εξωτερικού- τελειώνουν, πεθαίνει ο Αλέξανδρος Πάντος. Ο τότε πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, ως εκτελεστής της διαθήκης του Πάντου πραγματοποιεί την επιθυμία του και εγκρίνει το κληροδότημά του για την ολοκλήρωση της Σχολής. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται στις 18 Νοεμβρίου 1930, ενώ το 1931 η Σχολή λαμβάνει την ονομασία «Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών» προς τιμήν του Αλέξανδρου Πάντου. Το αρχικό πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει πέντε κλάδους: 1) Πολιτική, 2) Δίκαιο, 3) Οικονομικές Επιστήμες, 4) Κοινωνιολογία, Εγκληματολογία και Σωφρονιστική, 5) Δημοσιογραφία, Γεωγραφία και Φιλοσοφία.

Το 1939 Η σχολή μετονομάζεται σε «Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίων Υπαλλήλων», με στόχο την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Το 1967 αποπερατώνεται η νέα πτέρυγα της Σχολής ενώ διαμορφώνεται και ο κήπος. Το 1989 η Σχολή μετατρέπεται σε «Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών».

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύεται το 1989, λειτουργεί με υποψήφιους διδάκτορες το 1991 και δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, με εισαγωγικές εξετάσεις, από το 1992. Έκτοτε το Τμήμα διανύει μια σταθερή ανοδική πορεία εξέλιξης, γίνεται διοικητικά αυτόνομο το 1995 και σήμερα στελεχώνεται από 18 μέλη ΔΕΠ, 5 μέλη ΕΔΙΠ και το Διοικητικό Προσωπικό της Γραμματείας. Κατά την εικοσιπενταετή ιστορία του, το Τμήμα Ψυχολογίας συνέβαλε στη δημιουργία της επιστημονικής ταυτότητας της Ψυχολογίας σε εθνικό επίπεδο και συνεχίζει να συμβάλλει στην ανανέωση και διατήρηση απαιτητικών κριτηρίων για την έκφραση και άσκηση της Ψυχολογικής επιστήμης, εξασφαλίζοντας ισορροπημένο και ολοκληρωμένο ΠΠΣ, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Η φυσιογνωμία του Τμήματος χαρακτηρίζεται από την τριπλή αντίληψη ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα: 1) Κατανοούνται με συστηματικό και έγκυρο ερευνητικό τρόπο. 2) Αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης με τεκμηριωμένη και πεπαιδευμένη μέθοδο 3) Τόσο η κατανόησή τους όσο και η παρέμβαση σε αυτά, απαιτεί την ευρεία θέασή τους μέσα στο διαπροσωπικό, κοινοτικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Το Τμήμα Ψυχολογίας χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, επιστημονική επάρκεια και πρωτοπορία, και ακολουθεί το παράδειγμα του επιστήμονα – επαγγελματία (scientist-practitioner model), παράδειγμα το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες – θεωρία, έρευνα και πράξη – και αντικατοπτρίζεται στο ΠΠΣ.

Το Τμήμα Ψυχολογίας διαρθρώνεται στους εξής τομείς (με βάση το ΦΕΚ 1510/τ.Β’/03-11-2005):

 • Τομέας Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
 • Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας κι Έρευνας
 • Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας

Στους τέσσερις ανωτέρω τομείς του Τμήματος συμμετέχουν, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Οι τομείς ορίζουν και εποπτεύουν τα διδασκόμενα μαθήματα, και θεραπεύουν τα αντίστοιχα ερευνητικά ενδιαφέροντα, διασφαλίζοντας ότι στο ΠΠΣ εκπροσωπούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πεδία γνώσης και έρευνας της Ψυχολογίας.

Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων των τομέων του Τμήματος, δραστηριοποιούνται τα εξής εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΦΕΚ 4921/τ.Β’/05-11-2018),
 • Εργαστήριο Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΦΕΚ 723/τ.Β’/28-04-2015),
 • Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ 4921/τ.Β’/05-11-2018),
 • Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας (ΦΕΚ 4921/τ.Β’/05-11-2018),
 • Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ Ίδρυσης 25/τ.Α’/12-02-2011 – ΦΕΚ Μετονομασίας 4921/τ.Β’/05-11-2018),
 • Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ 4921/τ.Β’/05-11-2018),
 • Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας & Διαδικτυακής Έρευνας & Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2182/τ.Β’/02-10-2009).

Στόχος του Τμήματος: Μέσα σε κλίμα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος. Το Τμήμα Ψυχολογίας αποσκοπεί: 1) Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης. 2) Στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης. 3) Στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του Τμήματος. Το Τμήμα Ψυχολογίας επιτυγχάνει τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους μέσω της:

 • Άρτιας θεωρητικής κατάρτισης των φοιτητών του Τμήματος στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Αναπτυξιακή-Γνωστική-Κλινική-Κοινωνική-Πειραματική Ψυχολογία και Νευροεπιστήμες),
 • Εξοικείωσης και άσκησης των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
 • Ανάπτυξης έρευνας (προαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Ψυχολογίας, λειτουργία εργαστηρίων με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος, ενίσχυση τεχνογνωσίας κ.ά.),
 • Διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Τμήματος (ανάπτυξη διεθνών συνεργειών και πρωτοκόλλων συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας)
 • Δέσμευσης – ως στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης – των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • Εναρμόνισης της λειτουργίας του Τμήματος με την εθνική νομοθεσία για την ανάληψη όλων των πρωτοβουλιών και υποχρεώσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας (ΟΜΕΑ, ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ).

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου, εκτός από τις Προπτυχιακές Σπουδές λειτουργούν και δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» και ΠΜΣ «Ψυχολογία»). Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ) στην «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s Degree in Social Psychology of Conflicts) και το ΠΜΣ «Ψυχολογία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην «Ψυχολογία» (Master’s Degree in Psychology) με τρεις Ειδικεύσεις, «Θετική Ψυχολογία», «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» και «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία».