ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΑ

  • Ο χρόνος διάρκειας ενός Συμποσίου έχει προγραμματιστεί για 90 λεπτά. Θα πρέπει να προβλέπονται 15΄ για κάθε Εισήγηση, 10΄για τον/τη Συζητητή/τρια και 20΄ λεπτά για ανοιχτή συζήτηση με το ακροατήριο. Δεν επιτρέπεται ο συνολικός χρόνος να ξεπερνά το χρόνο που έχει προσδιοριστεί από το Πρόγραμμα για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή του συνεδρίου.
  • Τα αρχεία παρουσίασης ενός Συμποσίου θα πρέπει να παραδίδονται, όλα μαζί, στο Γραφείο Υποστήριξης Παρουσιάσεων, το πρωί της ημέρας προγραμματισμού του Συμποσίου ή πριν από την έναρξή του στον τεχνικό υπεύθυνο της αίθουσας. Τα αρχεία όλων των παρουσιάσεων θα πρέπει να έχουν τη μορφή MS ppt, pptx ή pdf. Αναμένεται ότι οι παρουσιάσεις θα τηρούν τους κανόνες του APA Style.